Vedtekter

Oppdaterte vedtekter ble vedtatt i styremøte 12. januar 2011.

Vedtektene er vedtatt av styret i NRS, og godkjent av Stiftelsestilsynet.

 

PDF-ikon Vedtekter 2011