Oppdatert uttalelse om utstedelse av kreditnota

Uttalelsen om utstedelse av kreditnota er oppdatert som følge av endringer i bokføringsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2014, og det er tatt inn ytterligere veiledning.

Kjøpers plikt etter bokføringsforskriften § 5-5-1 sjette ledd til å kreve nytt salgsdokument ved feil eller mangler er presisert.

Kreditnota for rabatter på summen av mange tidligere salg, er eksempel på at det kan være vanskelig å henvise til et eller flere konkrete salgsdokumenter som kreditnotaen vedrører. Det presiseres at i tilfeller hvor det ikke kan henvises til et eller flere konkrete salgsdokumenter som kreditnotaen vedrører, må kreditnotaen angi art og omfang av de ytelser kreditnotaen vedrører.

I nytt siste avsnitt er det gitt veiledning knyttet til selgers håndtering av feil som oppdages henholdsvis før og etter at opprinnelig salgsdokument er oversendt til kjøper, herunder selgers plikt til å sende salgsdokumenter og kreditnotaer til kjøper, og selgers egen oppbevaringsplikt.

Det er i tillegg gjort enkelte språklige justeringer.

PDF-ikonGBS 1 Utstedelse av kreditnota (desember 2014)