Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2018

Veiledning pensjonsforutsetninger er oppdatert pr. 31. desember 2018.

De veiledende forutsetningene er som følger:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For første gang siden NRS startet å utgi veiledningen er forutsetningene uendret fra forrige oppdatering.

Nødvendigheten av at foretaket gjør selvstendige vurderinger

Beregningsforutsetningene i veiledningen utgjør kun et utgangspunkt for foretakets egne vurderinger i forbindelse med fastsettelsen av egne forutsetninger. Det enkelte foretak må selv fastsette forutsetningene basert på sin egen konkrete vurdering av forventet økonomisk utvikling samt forhold i den enkelte pensjonsordning. Forhold hos det enkelte foretak og i den enkelte pensjonsordning kan medføre behov for å avvike fra enkelte av anbefalingene. Brukerne av veiledningen anmodes å lese bakgrunnen for fastsettingen av de anbefalte forutsetninger i veiledningen.

PDF-ikon

NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2018 ren (januar 2019)

 

PDF-ikon

NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2018 endringsmarkert (januar 2019)

 

Neste planlagte oppdatering er i september 2019 med tall pr. 31.08.2019.

Samlede versjoner

NRS(V) Pensjonsforutsetninger oppdateres vanligvis to ganger i året, med data pr. 31.08 (publisering i september) og 31.12 (publisering i januar året etter). Oppdateringen med tall 31.12 publiseres normalt tredje arbeidsdag i januar om kvelden hvis ikke det er særskilte problemstillinger. I tillegg kan det bli gjort ekstraordinære oppdateringer.

ZIP-ikonNRS(V) Pensjonsforutsetninger samlet t.o.m. januar 2019 – alle historiske versjoner samlet i en zip-fil