Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2020

Veiledende forutsetninger for diskonteringsrenten er endret fra 1,5 % pr. 31.08.2020 til 1,7 % pr. 31.12.2020 basert på foretaksobligasjoner (OMF) og fra 1,0 % til 1,2 % basert på statsobligasjoner.

Pr. 31. desember 2020 har vi kommet fram til følgende veiledende forutsetninger ved normal varighet på pensjonsforpliktelsen og basert på prinsipper nærmere beskrevet i veiledningen:

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiledende forutsetninger

De veiledende pensjonsforutsetningene tar utgangspunkt i et typisk norsk foretak med pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon. Et slikt foretak har ansatte som i gjennomsnitt er i førtiårene, en vektet varighet på pensjonsforpliktelsen på 20 – 25 år og har gjennomsnittlig årlig lønn (pensjonsgrunnlag) mellom kr. 350.000–450.000.

Det er stor grad av usikkerhet og skjønn knyttet til fastsettelsen av beregningsforutsetningene. Usikkerheten gjelder særlig grunnlaget for anslagene på inflasjon og reallønnsutvikling, herunder den innvirkning disse parameterne har på øvrige beregningsforutsetninger, og de skjønnsmessige vurderinger som er gjort i denne sammenheng.

Nødvendigheten av at foretaket gjør selvstendige vurderinger

Beregningsforutsetningene i denne veiledningen utgjør kun et utgangspunkt for foretakets egne vurderinger i forbindelse med fastsettelsen av egne forutsetninger. Det enkelte foretak må selv fastsette forutsetningene basert på sin egen konkrete vurdering av forventet økonomisk utvikling samt forhold i den enkelte pensjonsordning. Forhold hos det enkelte foretak og i den enkelte pensjonsordning kan medføre behov for å avvike fra enkelte av anbefalingene. Brukerne av denne veiledningen anmodes å lese bakgrunnen for fastsettingen av de anbefalte forutsetninger i veiledningen.

PDF-ikon

 

NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2020 (januar 2021)

PDF-ikon

 

NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2020 endringsmarkert (januar 2021)

 

Neste planlagte oppdatering er i september 2021 med tall pr. 31.08.2021.

Samlede versjoner

NRS(V) Pensjonsforutsetninger oppdateres vanligvis to ganger i året, med data pr. 31.08 (publisering i september) og 31.12 (publisering i januar året etter). Oppdateringen med tall 31.12 publiseres normalt tredje arbeidsdag i januar om kvelden hvis ikke det er særskilte problemstillinger. Tilsvarende publiseres oppdateringen med tall 31.8 normalt tredje arbeidsdag i september om kvelden hvis ikke det er særskilte problemstillinger. I tillegg kan det bli gjort ekstraordinære oppdateringer.

ZIP-ikon NRS(V) Pensjonsforutsetninger samlet t.o.m. januar 2021 – alle historiske versjoner samlet i en zip-fil