Oppdatering av veiledningen om pensjonsforutsetninger

Oppdateringen av veiledningen om pensjonsforutsetninger utsettes med en måned. Det foreligger for tiden større uforutsigbarhet enn normalt som fort kan gjøre oppdatering av veiledende forutsetninger pr. 31. august lite relevant.

Det er derfor besluttet å utsette oppdateringen med en måned. Pensjonsforutsetningene vil bli oppdatert pr. 30.09.2022 i stedet for pr. 31.08.2022.

Det skal være rentemøte og utgivelse av ny pengepolitisk rapport fra Norges Bank i september som det er nyttig å ha med seg i oppdateringen.

Oppdaterte pensjonsforutsetninger pr. 30.09.2022 forventes å kunne publiseres ettermiddag/kveld 5. oktober dersom alt går som planlagt.