WEBINAR Post Implementation Review (PIR) av IFRS 10, 11 og 12

Norsk RegnskapsStiftelse avholdt webinar om Post Implementation Review (PIR) av IFRS 10, 11 og 12 torsdag 29. april

Presentasjonen fra webinaret: Webinar NRS PIR IFRS 10_11_12 20210429

IASB er i gang med en prosess med å vurdere standardene for konsolidering (IFRS 10), Felleskontrollert virksomhet (IFRS 11) og Noteopplysninger om investeringer (IFRS 12). Disse standardene ble innført 1. januar 2013, og etter drøye 8 år er det på tide å gjøre opp status og eventuelt foreta fornuftige endringer;

  •  Virker standardene etter hensikten?
  • Fremstilles foretakenes økonomiske stilling og resultat på en rettvisende måte?
  • Gir standardene nyttig informasjon for brukerne?
  • Står kostnadene med å fremskaffe regnskap i forhold til nytten for brukerne?
  • Fører standardene til konsistens i rapporteringen?

IASB ber om svar på ni spesifikke spørsmål knyttet sentrale temaer i standarden. IASB ber videre om at det pekes på andre forhold rundt standardene enn de som er listet opp.

I webinaret tok vi opp forhold som er av spesiell relevans for norske selskaper.

Se også «Request for information»-dokumentet fra IASB