Møtedokumenter RSS

Nedenfor følger protokoller fra avholdte møter i Regnskapsstandardstyret (RSS):

Første møte i RSS i 2022 var 27. mai 2022, men protokoll fra møte er ikke behandlet av RSS ennå.

Samlede protokoller 2004-2021

Velg PDF-filen hvis du vil se møteprotokollene i perioden 2004 til 2021 samlet. Velg ZIP-filen hvis du ønsker å velge ut møteprotokollene for et enkelt år:

PDF-ikonRSS samlede protokoller i PDF fom 2004 tom 2021 (PDF-fil)

ZIP-ikon RSS samlede protokoller i ZIP fom 2004 tom 2021 (ZIP-fil med en PDF-fil pr. år)