Regnskapsstandarder

Regnskapsstandard for små foretak

 

Regnskapsstandard for ideelle organisasjoner

 

Regnskapsstandard for begrenset regnskapsplikt

 

Eksisterende regnskapsstandarder for øvrige foretak

Endelige standarder

Foreløpige standarder

Diskusjonsnotat

Høringsutkast

Høringsutkast ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak

NRS(HU) Norsk regnskapsstandard (april 2014)
(Artikkelen inkluderer også høringsdokumentene knyttet til fusjonskapitlet.)

Forklaringer:

Dato i parentes bak en standard viser når den ble sist ble oppdatert.