NRS 11 Delårsregnskap

Januar 2022:

Behovet for en norsk regnskapsstandard som omhandler delårsregnskap har økt de senere årene, særlig i sammenheng med den økte aktiviteten på markedsplassen Euronext Growth.

Standarden trer i kraft med virkning for regnskapsperioder som starter 1. januar 2022 eller senere. Brukerne og produsentene har behov for retningslinjer for å oppnå en enhetlig og sammenlignbar rapportering under GRS. Med den økte aktiviteten på Euronext Growth anser Norsk RegnskapsStiftelse det som viktig at en ny standard trer i kraft for første delårsrapport i 2022.

I forbindelse med utgivelsen av standarden er også NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak oppdatert med et nytt kapittel 2.2.1 om delårsregnskap.

Last ned NRS 11 Delårsregnskap i PDF-format:

PDF-ikon NRS 11 Delarsregnskap (januar 2022)

PDF-ikon NRS 11 Delarsregnskap endringsmarkert fra høringsutkastet (januar 2022)

ZIP-ikon NRS 11 Delårsregnskap (samlede historiske versjoner) – alle historiske versjoner samlet i en zip-fil

ZIP-ikon Høringssvar NRS(HU) Delårsregnskap 2021 – alle høringssvar samlet i en zip-fil