NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak

Last ned NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak i PDF-format:

 

PDF-ikon NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak (januar 2022)

PDF-ikon NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak endringsmarkert (januar 2022)

PDF-ikon NRS 8 Historisk oversikt over endringer (januar 2022)

 

Ikrafttredelse:

Kapittel 2.2.1 trer i kraft for delårsregnskap som omfatter regnskapsperioder som begynner 1. januar 2022 eller senere. Forøvrig gjelder denne versjonen av regnskapsstandarden for årsregnskap som avlegges etter 30. juni 2021.

 

Alle versjoner av standarden samlet:

 

Screen Shot 12-06-14 at 03.18 PM 001

 

NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak (alle historiske versjoner samlet i en zip-fil)

 

 

Forarbeider til regnskapslovens bestemmelser om forenklinger for små foretak:

Innst. nr. Innst. 303 L (2020-2021)
Prop. nr. 66LS (2020-2021)
Innst. nr. 46L (2017-2018)
Prop. nr. 160L (2016-2017)
NOU 2016:11
NOU 2015:10
Innst.O. nr. 67 (2004-2005)
Ot.prp. nr. 39 (2004-2005)
Innst.O. nr. 17 (2004-2005)
Ot.prp. nr. 89 (2003-2004)
NOU 2003:23
Innst.O. nr. 61 (1998-98)
Ot.prp. nr. 42 (1997-98)
NOU 1995:30
NOU 1993:2