NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak

Oppdate

Last ned NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak i PDF-format:

PDF-ikon NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak (oktober 2023)

PDF-ikon NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak oktober 2023 endringsmarkert fra januar 2022

PDF-ikon NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak oktober 2023 endringsmarkert fra høringsutkastet mai 2023

Historisk oversikt over enderinger:

PDF-ikon NRS 8 Historisk oversikt over endringer (oktober 2023)

Alle versjoner av standarden samlet:

 

Screen Shot 12-06-14 at 03.18 PM 001

 

NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak (alle historiske versjoner samlet i en zip-fil)

 

 

Forarbeider til regnskapslovens bestemmelser om forenklinger for små foretak:

Innst. nr. Innst. 303 L (2020-2021)
Prop. nr. 66LS (2020-2021)
Innst. nr. 46L (2017-2018)
Prop. nr. 160L (2016-2017)
NOU 2016:11
NOU 2015:10
Innst.O. nr. 67 (2004-2005)
Ot.prp. nr. 39 (2004-2005)
Innst.O. nr. 17 (2004-2005)
Ot.prp. nr. 89 (2003-2004)
NOU 2003:23
Innst.O. nr. 61 (1998-98)
Ot.prp. nr. 42 (1997-98)
NOU 1995:30
NOU 1993:2