NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak

Last ned NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak i PDF-format:

 

PDF-ikon NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak (februar 2018)

PDF-ikonNRS 8 God regnskapsskikk for små foretak – endringsmarkert (februar 2018)

PDF-ikon Historisk oversikt over endringer i NRS 8 (februar 2018)

 

Omtale av denne versjonen:

Endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak

 

Ikrafttredelse:

Endringene gjelder for regnskapsår som starter 1. januar 2017 eller senere.

Forrige versjon av standarden, utgitt januar 2014, gjelder for regnskapsår som starter 1. januar 2014.

 

Alle versjoner av standarden samlet:

 

Screen Shot 12-06-14 at 03.18 PM 001

NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak (alle historiske versjoner samlet i en zip-fil)

 

 

Forarbeider til regnskapslovens bestemmelser om forenklinger for små foretak:

Innst. nr. 46L (2017-2018)
Prop. nr. 160L (2016-2017)
NOU 2016:11
NOU 2015:10
Innst.O. nr. 67 (2004-2005)
Ot.prp. nr. 39 (2004-2005)
Innst.O. nr. 17 (2004-2005)
Ot.prp. nr. 89 (2003-2004)
NOU 2003:23
Innst.O. nr. 61 (1998-98)
Ot.prp. nr. 42 (1997-98)
NOU 1995:30
NOU 1993:2