NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Last ned NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner i PDF-format:

PDF-ikon

 

NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner med vedlegg (januar 2020)

 

PDF-ikon

 

Endringsmarkert NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner endringsmarkert (januar 2020)

 

Endringer i standarden januar 2020:

Som følge av endringer i likestillings- og diskrimineringsloven er det nå publisert endringer i punkt 11.1 og 11.2.5 i den foreløpige standarden. Endringene trer i kraft for årsberetninger som utarbeides etter 1. januar 2020.

Alle versjoner av standarden samlet i en zip-fil:

ZIP-ikon

 

NRS(F) GRS for ideelle organisasjoner (samlede historiske versjoner)