NRS(V) Pensjonsforutsetninger

PDF-ikon

 

NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2022 (januar 2023)

PDF-ikon

 

NRS(V) Pensjonsforutsetninger jan 2023 endringsmarkert (januar 2023)

 

NRS(V) Pensjonsforutsetninger oppdateres vanligvis to ganger i året. Oppdateringen med tall 31.12 publiseres normalt tredje arbeidsdag i januar om kvelden hvis ikke det er særskilte problemstillinger. Tilsvarende publiseres oppdateringen med tall 31.8 normalt tredje arbeidsdag i september om kvelden hvis ikke det er særskilte problemstillinger. Oppdateringen høsten 2023 er utsatt en måned, til tall 30.9 som forventes publisert mandag 9.10.

I tillegg kan det bli gjort ekstraordinære oppdateringer i forbindelse med særlige situasjoner.

Samlede versjoner