NRS(V) Pensjonsforutsetninger

PDF-ikon

NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2023 (januar 2024)

 

PDF-ikon

NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2023 endringsmarkert (januar 2024)

 

 

NRS(V) Pensjonsforutsetninger oppdateres vanligvis to ganger i året. Oppdateringen med tall 31.12 publiseres normalt tredje arbeidsdag i januar om kvelden hvis ikke det er særskilte problemstillinger. Tilsvarende publiseres oppdateringen med tall 31.8 normalt tredje arbeidsdag i september om kvelden hvis ikke det er særskilte problemstillinger.

I tillegg kan det bli gjort ekstraordinære oppdateringer i forbindelse med særlige situasjoner.

Samlede versjoner