NRS(V) Pensjonsforutsetninger

PDF-ikon

 

NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2022 (januar 2023)

PDF-ikon

 

NRS(V) Pensjonsforutsetninger jan 2023 endringsmarkert (januar 2023)

 

NRS(V) Pensjonsforutsetninger oppdateres vanligvis to ganger i året, med data pr. 31.08 (publisering i september) og 31.12 (publisering i januar året etter). Oppdateringen med tall 31.12 publiseres normalt tredje arbeidsdag i januar om kvelden hvis ikke det er særskilte problemstillinger. Tilsvarende publiseres oppdateringen med tall 31.8 normalt tredje arbeidsdag i september om kvelden hvis ikke det er særskilte problemstillinger. I tillegg kan det bli gjort ekstraordinære oppdateringer.

Samlede versjoner