NRS(V) Veiledning IAS 19 Ytelser til ansatte

PDF-ikonNRS(V) Veiledning IAS 19 Ytelser til ansatte (november 2012)

PDF-ikonRedegjørelse for beslutningsgrunnlag for revidert Veiledning IAS 19 Ytelser til ansatte (desember 2012)

 

Om endringene

Den oppdatert Veiledningen IAS 19 Ytelser til ansatte ble publisert 30. november 2012. Her omtales bakgrunnen for endringene som da ble gjort.

Navnendring: Veiledningen har skiftet navn til Veiledning IAS 19 Ytelser til ansatte, slik at den viser til det norske navnet på IAS 19 i steden for det engelske.

Revidert IAS 19 (2011): Veiledningen er oppdatert til å referere til revidert IAS 19 som ble utgitt av IASB i 2011. Disse endringene i veiledningen trer i kraft når foretaket går over til å anvende revidert IAS 19.

Den reviderte IAS 19 skal anvendes for regnskapsår påbegynt 1. januar 2013 eller senere. Revidert IAS 19 kan også anvendes for regnskapsår påbegynt før 1. januar 2013, forutsatt at regnskapet er avlagt etter 11. januar 2013, som er da revidert IAS 19 er inntatt i IFRS-forskriften innen årsregnskapet avlegges.

Oppdatert faktabeskrivelse av AFP-ordningen: Faktabeskrivelsen i punktene som omtaler AFP-ordningen er noe oppdatert.

Diskonteringsrenten: Omtalen av diskonteringsrenten er oppdatert som følge av en fornyet vurdering. Det vises til Redegjørelse for beslutningsgrunnlag revidert Veiledning IAS 19 av 13. desember 2012 og til pressemeldingen av 30. november 2012.

I forbindelse med at den regnskapspliktige skal ta stilling til diskonteringsrenten, minner vi om at den regnskapspliktige også må vurdere behovet for å gi noteopplysninger, herunder som følger av IAS 1 og IAS 8.

 

ZIP-ikonNRS(V) Veiledning IAS 19 Ytelser til ansatte – alle historiske versjoner samlet i en zip-fil