Regnskapsmessig virkning av IBOR-reformen

NRS har oppdatert uttalelsen om regnskapsmessig virkning for enkelte sikringsrelasjoner som følge av endret referanserente (IBOR-reformen).

Endringer i referanserente

I forbindelse med finanskrisen i 2008 ble det oppdaget at flere banker hadde manipulert LIBOR gjennom sine daglige innrapporteringer. Resultatet ble at både relevansen av og tilliten til LIBOR som referanserente ble betydelig redusert. På bakgrunn av den svekkede tilliten tok G20-landene initiativ til å endre referanserentene (IBOR-baserte renter). I noen land er det allerede etablert og tatt i bruk alternativer til de ulike IBOR-rentene. For Norge pågår et arbeid, og NIBOR vil erstattes av ny referanserente.

NIBOR benyttes som referanse for prisingen i en rekke finansielle kontrakter. Bortfall av NIBOR gjør blant annet at eventuell effekt på sikringsrelasjoner må vurderes.

PDF-ikon

 

Uttalelse Regnskapsmessig virkning av IBOR-reformen (januar 2021)

PDF-ikon

 

Uttalelse Regnskapsmessig virkning av IBOR-reformen (januar 2021 endringsmarkert)

PDF-ikon


Regnskapsmessig virkning av IBOR-reformen (januar 2020)