Regnskapsstandardstyret og FO IFRS

Jan Terje Kaaby er ny leder for Regnskapsstandardstyret og Bjørn Einar Strandberg er ny leder for Fagorgan IFRS.

På årsmøte i Norsk RegnskaspsStiftelse 29. juni ble Jan Terje Kaaby valgt som ny leder for Regnskapsstandardstyret og Bjørn Einar Strandberg ble valgt som ny leder for Fagorgan IFRS. Kjell Ove Røsok ble valgt som ny nestleder i Fagorgan IFRS.

Kjell Ove Røsok, Morten Haukaas, Robert Madsen og Janne Korsvold ble gjenvalgt i Fagorgan IFRS til 2023. Karin Råd ble valgt som nytt medlem til 2023.

Odd Egil Kanestrøm og Jan Terje Kaaby ble gjenvalgt i Regnskapsstandardstyret til 2023. Erik Avlesen-Østli, Gunlaug Nordheim Wilter, Terje Heskestad og Hans Christian Ellefsen ble valgt som nye medlemmer til 2023.

De omfattende endringene i sammensetningen har sammenheng med at en maksimalt kan være medlem i tre perioder av tre år.

Karina Vasstveit Hestås, Elisabet Ekberg, ReidarJensen, Kjell Magne Baksaas og Kirsten Lucie Jacobsen takkes for den lange og gode innsatsen for NRS!