Revitalisering av bokføringsstandardstyret

Styret i Norsk RegnskapsStiftelse har vedtatt å nedsette et nytt bokføringsstandardstyre med sikte på at det eksisterer et oppdateringsbehov for bokføringsstandardene og -uttalelsene.

Bokføringsstandardstyret revitaliseres under forutsetning om at arbeidet ikke skal medføre kostnader for stiftelsen.

Norsk Regnskapsstiftelse har tilskrevet følgende organisasjoner og bedt om innspill til kandidater i det nye Bokføringsstandardstyret:

  • Akademia v/ Handelshøyskolen BI og Norges Handelshøyskole
  • NHO
  • NKRF
  • Regnskap Norge
  • Revisorforeningen
  • Skattedirektoratet og skatteetatens divisjoner
  • Virke

Det er sentralt for arbeidet i Bokføringsstandardstyret at medlemmene har god kompetanse om bokføringsregelverket. Dette kan være både teoretisk kompetanse om regelverket, for eksempel gjennom juridisk arbeid eller undervisning, og praktisk kompetanse, for eksempel gjennom oppsett av regnskapssystemer, bokføring av transaksjoner, intern eller ekstern kontroll av bokføringen mv. NRS vil blant innkomne forslag sette sammen et Bokføringsstandardstyre etter faglige kvalifikasjoner, kapasitet og erfaringsbakgrunn, på mellom åtte og elleve medlemmer.