Revitalisering av Bokføringsstandardstyret

Styret i Norsk RegnskapsStiftelse har nedsatt et nytt bokføringsstandardstyre. Jan Terje Kaaby i BDO er valgt som leder og Inger Helene Iversen i Skattedirektoratet er valgt som nestleder.

Det nye Bokføringsstandardstyret er nedsatt med følgende medlemmer:

 • Jan Terje Kaaby (leder), BDO
 • Inger Helene Iversen (nestleder), Skattedirektoratet
 • Jolanta Betker, Østre Viken kommunerevisjon IKS
 • Vidar Brox-Antonsen, Skarven Regnskap
 • Camilla Brunfelt, Revisorforeningen
 • Martine Aas Dale, Adwice Sandvika
 • Torstein Heggen, Amesto
 • Andreas Høvik, Skatteetaten divisjon brukerdialog
 • Asbjørn O. Pedersen, Høyskolen i Østfold

Bokføringsstandardstyret er revitalisert med sikte på at det eksisterer et oppdateringsbehov for bokføringsstandardene og -uttalelsene som følge av lovendringer. Det er nedsatt under forutsetning om at arbeidet ikke skal medføre kostnader for stiftelsen. Regnskap Norge har påtatt seg å stille som sekretariat for Bokføringsstyret, på midlertidig basis uten vederlag, inntil finansieringen og organiseringen av standardsettingen er avklart.

Bakgrunn

Norsk Regnskapsstiftelse tilskrev følgende organisasjoner og ba om innspill til kandidater i det nye Bokføringsstandardstyret:

 • Akademia v/ Handelshøyskolen BI og Norges Handelshøyskole
 • NHO
 • NKRF
 • Regnskap Norge
 • Revisorforeningen
 • Skattedirektoratet og skatteetatens divisjoner
 • Virke

Det er sentralt for arbeidet i Bokføringsstandardstyret at medlemmene har god kompetanse om bokføringsregelverket. Dette kan være både teoretisk kompetanse om regelverket, for eksempel gjennom juridisk arbeid eller undervisning, og praktisk kompetanse, for eksempel gjennom oppsett av regnskapssystemer, bokføring av transaksjoner, intern eller ekstern kontroll av bokføringen mv. NRS vil blant innkomne forslag sette sammen et Bokføringsstandardstyre etter faglige kvalifikasjoner, kapasitet og erfaringsbakgrunn, på mellom åtte og elleve medlemmer.