Standard kontoplan

Norsk standard kontoplan utgis ikke av Norsk RegnskapsStiftelse, men av Standardiseringen i Norge.

Gå til www.standard.no

Søk på «kontoplan» i søkefeltet

På nåværende tidspunkt har de følgende versjoner tilgjengelig for salg:

NS 4102:2005 Grunnkontoramme og regnskapsoppstilling (Språk: Norsk) (Utgave: 5 (2005-12-01))
NS 4102:2005.E Grunnkontoramme og regnskapsoppstilling (Språk: Engelsk) (Utgave: 5 (2006-01-27))
NS 4101:2007 Regnskapsterminologi (Språk: Norsk) (Utgave: 3 (2007-02-01))