Høring om endringer i NRS 8

Høring om endringer i NRS 8

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) foreslår endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak som følge av endringer i regnskapsloven som trådte i kraft for regnskapsår påbegynt 1. juli 2021 eller senere. Endringene i standarden er i hovedsak ren innarbeiding av tilsvarende endringer som er gjort i regnskapsstandardene for øvrige foretak tidligere.Fortsett...