Valg/gjenvalg av medlemmer i Regnskapsstandardstyret og Fagorgan IFRS

Hege Korsmo Sæther (BDO) og Inge Morten Braut (EY) er valgt som nye medlemmer i Regnskapsstandardstyret til 2026 og Anne-Cathrine Bernhoft er valgt som ny leder av Regnskapsstandardstyret. Videre er Anne-Cathrine Bernhoft og Alvar Strandvold valgt som nye medlemmer i Fagorgan IFRS til 2026.

Regnskapsstandardstyret (RSS)

Erik Avlesen-Østli (nestleder), Gunlaug Nordheim Wilter og Terje Heskestad er gjenvalgt i RSS til 2026. Hege Korsmo Sæther (BDO) og Inge Morten Braut (EY) er som nevnt valgt som nye medlemmer i RSS til 2026.

Anne-Cathrine Bernhoft er valgt som ny leder i RSS.

Jan Terje Kaaby og Odd Egil Kanestrøm takkes for god innsats. De går begge ut av RSS som følge av at de har vært i RSS i tre perioder, og derfor ikke kunne gjenvelges.

Fagorgan IFRS

Kjell Ove Røsok, Karin Råd og Janne Korsvold er gjenvalgt i Fagorgan IFRS til 2026. Anne-Cathrine Bernhoft og Alvar Strandvold er valgt som nye medlemmer i Fagorgan IFRS til 2026.

Robert Madsen takkes for god innsats, særlig har han vært en viktig bidragsyter til høringssvarene med finansielle instrumenter som tema.