Veiledningstjenester på regnskap og bokføring

Norsk RegnskapsStiftelse har ingen ansatte som kan gi veiledning eller besvare faglige spørsmål.

Innspill til videre utvikling av NRS’ produkter kan gis ved bruk av kontaktskjemaet.

Veiledning og faglig hjelp

Myndighetene har en veiledningstjeneste på www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift hvor du kan stille spørsmål via telefon, e-post eller nettprat. Videre kan skatte- og avgiftsmyndighetene kontaktes for å få veiledning om reglene innen bokføring, skatt og avgift.

Et annet alternativ er å engasjere en jurist, regnskapsfører, revisor eller lignende. Advokatforeningen, NARF (Regnskap Norge) og Revisorforeningen har oversikter over hhv. advokater, regnskapsførere og revisorer som er medlemmer hos seg.