IFRS

« Forrige 1 2 3 4 5 6 7 » Neste

02.03.2014
Erfaringer med IFRS 3
19.12.2013
Ny tjenestepensjonslov og IAS 19
05.09.2013
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.08.2013
09.08.2013
Forslag om endringer i forenklet IFRS
10.06.2013
Nye styremedlemmer i NRS
23.05.2013
Årsrapport for 2012 fra Fagorgan IFRS
25.04.2013
Kjøp av en andel i felleskontrollert drift
25.04.2013
Salg eller overføring av eiendeler mellom en investor og TS eller FKV
02.04.2013
Novation of Derivatives and Continuation of Hedge Accounting
02.04.2013
Klargjøring av akseptable metoder for avskrivning
28.03.2013
Klassifisering og måling - begrensede endringer i IFRS 9
22.03.2013
Egenkapitalmetoden - Andel av andre endringer i netto eiendeler
19.03.2013
Gjenvinnbart beløp for ikke-finansielle eiendeler
18.02.2013
Forbedringsprosjektet 2011-2013
04.01.2013
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.12.2012
31.12.2012
Mot et rammeverk for noteopplysninger
17.12.2012
Etablering av Accounting Standards Advisory Forum
13.12.2012
Oppdatert veiledning IAS 19 Ytelser til ansatte
30.11.2012
Endringer i regnskapsføring av norske pensjonsforpliktelser
19.11.2012
IFRS 8 Post-implementation review
18.11.2012
Finanstilsynets regnskapskontroll 2012
06.11.2012
Utfordringer med diskonteringsrenten i IAS 19
24.10.2012
Utkast til oppdatert IFRS Foundation Constitution
18.10.2012
Rundebordskonferanse i København 29. oktober 2012
01.10.2012
Skrevne salgsopsjoner på ikke-kontrollerende eierinteresser
11.09.2012
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger
05.09.2012
Forbedringsprosjektet 2010-2012
05.09.2012
Endringer i IFRS Foundation Due Process Handbook
05.09.2012
Avgifter i spesifikke markeder
06.08.2012
Spørreskjema IFRS 3 goodwillnedskrivninger
29.06.2012
Forbedret regnskapsføring av skatt
12.06.2012
Nye styremedlemmer i NRS
02.05.2012
Virksomhetssammenslutning under felles kontroll
24.03.2012
Vesentlighet
21.03.2012
Overgang til IFRS 10 Konsolidering
19.03.2012
Regnskapsføring av ny AFP
13.03.2012
Inntektsføring
13.03.2012
Årsrapport for 2011 fra FO IFRS
05.01.2012
Investeringsselskaper
05.01.2012
Lån fra myndighetene
05.01.2012
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger
08.12.2011
Pensjonsforutsetninger
29.11.2011
IASB's agenda
20.10.2011
Forbedringsprosjektet 2009-2011
09.10.2011
Regnskapsføring av ny AFP
30.09.2011
Combined Financial Statements
23.09.2011
IFRS 9 ikrafttredelsesdato
16.09.2011
Testing av nye konsolideringskrav
31.08.2011
Effektstudier ved endringer i regnskapsstandarder
28.08.2011
Testing av inntektsføringsprinsipper