IFRS

« Forrige 1 2 3 4 5 6 7 » Neste

27.05.2014
Årsrapport for 2013 fra Fagorgan IFRS
28.04.2014
Kompleksitet
13.03.2014
Forbedringsprosjektet 2012-2014
02.03.2014
Erfaringer med IFRS 3
03.02.2014
Egenkapitalmetoden i separate finansregnskaper
19.01.2014
Rammeverket
19.12.2013
Ny tjenestepensjonslov og IAS 19
28.10.2013
Landbruk: «Bearer plants» (ED/2013/8)
25.10.2013
Forsikringskontrakter
13.09.2013
Leieavtaler
05.09.2013
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.08.2013
04.09.2013
Regulatory deferral accounts
09.08.2013
Forslag om endringer i forenklet IFRS
25.07.2013
Ansattebidrag i ytelsesordninger
05.07.2013
Forventet kredittap
24.06.2013
Forretningsmodeller for langsiktige investeringsaktiviteter
10.06.2013
Nye styremedlemmer i NRS
23.05.2013
Årsrapport for 2012 fra Fagorgan IFRS
25.04.2013
Salg eller overføring av eiendeler mellom en investor og TS eller FKV
25.04.2013
Anskaffelse av en interesse i en felleskontrollert ordning
02.04.2013
Novation of Derivatives and Continuation of Hedge Accounting
02.04.2013
Klargjøring av akseptable metoder for avskrivning
28.03.2013
Klassifisering og måling - begrensede endringer i IFRS 9
22.03.2013
Egenkapitalmetoden - Andel av andre endringer i netto eiendeler
19.03.2013
Gjenvinnbart beløp for ikke-finansielle eiendeler
18.02.2013
Forbedringsprosjektet 2011-2013
04.01.2013
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.12.2012
31.12.2012
Mot et rammeverk for noteopplysninger
17.12.2012
Etablering av Accounting Standards Advisory Forum
13.12.2012
Oppdatert veiledning IAS 19 Ytelser til ansatte
30.11.2012
Endringer i regnskapsføring av norske pensjonsforpliktelser
19.11.2012
IFRS 8 Post-implementation review
06.11.2012
Utfordringer med diskonteringsrenten i IAS 19
24.10.2012
Utkast til oppdatert IFRS Foundation Constitution
18.10.2012
Rundebordskonferanse i København 29. oktober 2012
01.10.2012
Skrevne salgsopsjoner på ikke-kontrollerende eierinteresser
11.09.2012
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger
05.09.2012
Forbedringsprosjektet 2010-2012
05.09.2012
Endringer i IFRS Foundation Due Process Handbook
05.09.2012
Avgifter i spesifikke markeder
06.08.2012
Spørreskjema IFRS 3 goodwillnedskrivninger
29.06.2012
Forbedret regnskapsføring av skatt
12.06.2012
Nye styremedlemmer i NRS
02.05.2012
Virksomhetssammenslutning under felles kontroll
24.03.2012
Vesentlighet
21.03.2012
Overgang til IFRS 10 Konsolidering
19.03.2012
Regnskapsføring av ny AFP
13.03.2012
Inntektsføring
13.03.2012
Årsrapport for 2011 fra FO IFRS
05.01.2012
Investeringsselskaper