IFRS

07.04.2015
NRS(V) Pensjonsforutsetninger
06.01.2015
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger per 31.12.2014
30.12.2014
Høringer IFRS fra IASB, EFRAG mv.
10.12.2014
Revidert veiledning levealdersjustering
31.08.2014
Levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger
27.05.2014
Årsrapport for 2013 fra Fagorgan IFRS
28.04.2014
Kompleksitet
13.03.2014
Forbedringsprosjektet 2012-2014
03.02.2014
Egenkapitalmetoden i separate finansregnskaper
19.01.2014
Rammeverket
19.12.2013
Ny tjenestepensjonslov og IAS 19
05.09.2013
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.08.2013
04.01.2013
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.12.2012
13.12.2012
Oppdatert veiledning IAS 19 Ytelser til ansatte
06.11.2012
Utfordringer med diskonteringsrenten i IAS 19
11.09.2012
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger
19.03.2012
Regnskapsføring av ny AFP
05.01.2012
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger
08.12.2011
Pensjonsforutsetninger
09.10.2011
Regnskapsføring av ny AFP
20.06.2011
Regnskapsføring av pensjoner – endringer i IAS 19
15.02.2011
Oppsummering Financial Statement Presentation seminarer
15.02.2011
EFRAG og IASB avholdt diskusjonsforum om sikringsføring
24.01.2011
Rundebordskonferanse om regnskapsregler for sikring
02.12.2010
Regnskapsføring av AFP
03.11.2010
Regnskapsføring av AFP
30.10.2010
Oppdatert veiledning fond for urealiserte gevinster
19.10.2010
Financial Statement Presentation seminar
13.10.2010
IASB Discussion Forum
01.10.2010
NRS ber Finansdepartementet vurdere IFRS for SMEs
01.10.2010
Regnskapsføring av AFP
15.04.2010
Rundebordskonferanse finansielle instrumenter
23.03.2010
Oppdatert uttalelse overgang til ny AFP-ordning i privat sektor
22.10.2009
Ingen endring av diskonteringsrenten i IAS 19
19.10.2009
Diskonteringsrente IAS 19
17.09.2009
Rundebordskonferanse finansielle instrumenter
07.05.2009
Rundebordskonferanse inntektsføring
15.01.2009
Rundebordskonferanse presentasjon av finansregnskap
07.04.2008
Nettressurser uttalelser om IFRS
05.11.2007
Fond for urealiserte gevinster
17.04.2006
IASB og nasjonale standardsettere
29.01.2006
IFRS 7 godkjent i EU
12.01.2006
IFRS konsern og GRS selskapsregnskap
16.12.2005
Finansdepartementet avklarer om IFRS 2005
30.11.2005
Regnskapsføring av eiendeler og gjeld
20.02.2004
Kostnadsføring av opsjoner mv