IFRS

« Forrige 1 2 » Neste

10.12.2014
Revidert veiledning levealdersjustering
31.08.2014
Levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger
27.05.2014
Årsrapport for 2013 fra Fagorgan IFRS
28.04.2014
Kompleksitet
13.03.2014
Forbedringsprosjektet 2012-2014
02.03.2014
Erfaringer med IFRS 3
03.02.2014
Egenkapitalmetoden i separate finansregnskaper
19.01.2014
Rammeverket
19.12.2013
Ny tjenestepensjonslov og IAS 19
28.10.2013
Landbruk: «Bearer plants» (ED/2013/8)
25.10.2013
Forsikringskontrakter
13.09.2013
Leieavtaler
05.09.2013
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.08.2013
04.09.2013
Regulatory deferral accounts
09.08.2013
Forslag om endringer i forenklet IFRS
25.07.2013
Ansattebidrag i ytelsesordninger
05.07.2013
Forventet kredittap
24.06.2013
Forretningsmodeller for langsiktige investeringsaktiviteter
25.04.2013
Salg eller overføring av eiendeler mellom en investor og TS eller FKV
25.04.2013
Anskaffelse av en interesse i en felleskontrollert ordning
02.04.2013
Novation of Derivatives and Continuation of Hedge Accounting
02.04.2013
Klargjøring av akseptable metoder for avskrivning
28.03.2013
Klassifisering og måling - begrensede endringer i IFRS 9
22.03.2013
Egenkapitalmetoden - Andel av andre endringer i netto eiendeler
19.03.2013
Gjenvinnbart beløp for ikke-finansielle eiendeler
18.02.2013
Forbedringsprosjektet 2011-2013
04.01.2013
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.12.2012
31.12.2012
Mot et rammeverk for noteopplysninger
17.12.2012
Etablering av Accounting Standards Advisory Forum
13.12.2012
Oppdatert veiledning IAS 19 Ytelser til ansatte
19.11.2012
IFRS 8 Post-implementation review
06.11.2012
Utfordringer med diskonteringsrenten i IAS 19
24.10.2012
Utkast til oppdatert IFRS Foundation Constitution
18.10.2012
Rundebordskonferanse i København 29. oktober 2012
01.10.2012
Skrevne salgsopsjoner på ikke-kontrollerende eierinteresser
11.09.2012
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger
05.09.2012
Forbedringsprosjektet 2010-2012
05.09.2012
Endringer i IFRS Foundation Due Process Handbook
05.09.2012
Avgifter i spesifikke markeder
06.08.2012
Spørreskjema IFRS 3 goodwillnedskrivninger
29.06.2012
Forbedret regnskapsføring av skatt
02.05.2012
Virksomhetssammenslutning under felles kontroll
24.03.2012
Vesentlighet
21.03.2012
Overgang til IFRS 10 Konsolidering
19.03.2012
Regnskapsføring av ny AFP
13.03.2012
Inntektsføring
05.01.2012
Investeringsselskaper
05.01.2012
Lån fra myndighetene
05.01.2012
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger
08.12.2011
Pensjonsforutsetninger
29.11.2011
IASB's agenda
20.10.2011
Forbedringsprosjektet 2009-2011
09.10.2011
Regnskapsføring av ny AFP
30.09.2011
Combined Financial Statements
23.09.2011
IFRS 9 ikrafttredelsesdato
31.08.2011
Effektstudier ved endringer i regnskapsstandarder
20.06.2011
Regnskapsføring av pensjoner – endringer i IAS 19
30.04.2011
Strategigjennomgang fra IFRS Foundation
28.04.2011
Motregning av finansielle eiendeler og forpliktelser
08.04.2011
Rapport om IFRS Foundation's governance
01.04.2011
Tillegg amortisert kost og nedskrivning
09.03.2011
Regnskapsføring av sikring
16.02.2011
IFRS Foundations strategi
15.02.2011
Oppsummering Financial Statement Presentation seminarer
15.02.2011
EFRAG og IASB avholdt diskusjonsforum om sikringsføring
28.01.2011
Høring om ikrafttredelse IFRS standarder
24.01.2011
Rundebordskonferanse om regnskapsregler for sikring
15.12.2010
Leieavtaler
10.12.2010
Endringer i prosedyrene for forbedringsprosjektet
02.12.2010
Regnskapsføring av AFP
30.11.2010
Kostnader til fjerning i produksjonsfasen ved gruvedrift
30.11.2010
Forsikringskontrakter
30.11.2010
Betydelig hyperinflasjon - endringer i IFRS 1
06.11.2010
Utsatt skatt og gjenvinning av underliggende eiendel
03.11.2010
Regnskapsføring av AFP
30.10.2010
Oppdatert veiledning fond for urealiserte gevinster
27.10.2010
Endringer i IFRS 1
22.10.2010
Inntekter fra kontrakter med kunder
19.10.2010
Financial Statement Presentation seminar
13.10.2010
IASB Discussion Forum
01.10.2010
Endringer i OCI
01.10.2010
NRS ber Finansdepartementet vurdere IFRS for SMEs
01.10.2010
Regnskapsføring av AFP
20.09.2010
EFRAGs proaktive arbeid
07.09.2010
Noteopplysninger virkelig verdi måling
06.09.2010
Tilskuddsplaner
27.07.2010
Diskusjonsnotat fra IASB om oljeutvinning
16.07.2010
Virkelig verdi opsjonen for gjeld
09.07.2010
Rapporteringsenhenten etter IFRS
30.06.2010
Amortisert kost og nedskrivning
18.06.2010
FASBs høringsutkast finansielle instrumenter
19.05.2010
Foreslåtte endringer i IAS 37
15.04.2010
Rundebordskonferanse finansielle instrumenter
23.03.2010
Oppdatert uttalelse overgang til ny AFP-ordning i privat sektor
20.11.2009
Prisregulert virksomhet
20.11.2009
IASBs forbedringsprosjekt 2009
22.10.2009
Ingen endring av diskonteringsrenten i IAS 19
19.10.2009
Diskonteringsrente IAS 19
05.10.2009
IFRIC Draft Interpretation D25
28.09.2009
IFRS ED Fair Value Measurement