Kurs og møter

International Financial Reporting Academy (IFRA)

NRS har arrangert IFRA siden 2003, i samarbeid med Deloitte, Ernst & Young og PricewaterhouseCoopers.

IFRA har vært arrangert 15 ganger siden oppstarten i 2003. Kull 1-5 hadde til sammen rundt 810 deltakere, men de siste årene har det vært stadig færre deltakere. Derfor ble det ikke arrangert IFRA i 2015, og i 2016 har vi sett oss nødt til å avlyse kurset fordi det var bare 33 påmeldte pr. 12. februar 2016. Det var dermed ikke realistisk at vi ville nå minimumsantallet satt til 50 deltakere. På grunn av den fallende trenden i antall kursdeltakere planlegges det heller ikke nye kurs.

Rundebordskonferanser og åpne møter

NRS arrangerer jevnlig rundebordskonferanser og åpne møter hvor man inviterer brukerne av standardene for å diskutere regnskapsspørsmål som er under utvikling nasjonalt og internasjonalt. Ønsker du å bli invitert til NRS’ rundebordkonferanser og åpne møter? Send en e-post til nrs at revisorforeningen.no

Kursbevis

Kursbevis for kursene avholdt av NRS sendes ut ved hvert årsskifte samlet for kursene avholdt i kalenderåret.