Uttalelser GRS

NRS vil kunne avgi pressemeldinger og andre uttalelser om fortolkningen av prinsipielle spørsmål om regnskapsstandarder og andre regnskapsspørsmål.

Uttalelser om regnskapsføring av AFP

ZIP-ikon
Uttalelser om regnskapsføring av AFP

 

Andre uttalelser om pensjon

PDF-ikon
2013.12 Uttalelse om hvordan pensjonsordninger etter ny tjenestepensjonslov skal behandles regnskapsmessig (desember 2013)

Uttalelser om andre temaer

PDF-ikon
2004 Brev fra Oslo Børs proformainformasjon mv. med svar fra NRS

 

PDF-ikon


2004 Brev fra KPMG om mor-datter fusjon med svar fra NRS

 

PDF-ikon

 

2020 Uttalelse Regnskapsmessig virkning av IBOR-reformen (januar 2021)