Veiledning pensjonsforutsetninger pr. 30.09.2022

Veiledning pensjonsforutsetninger pr. 30.09.2022

NRS har oppdatert veiledningen om pensjonsforutsetninger pr. 30.09.2022. De veiledende pensjonsforutsetningene tar utgangspunkt i et norsk foretak med åpen ytelsesbasert pensjonsordning. Et slikt foretak har ansatte som i gjennomsnitt er i førtiårene og en vektet varighet på pensjonsforpliktelsen på 20 - 25 år. Ved betydelig avvikende profil, eksempelvis lukket ordning, henvises det til supplerende informasjon i vedleggene til slutt i veiledningen for profiler med kortere horisont.Fortsett...

Delårsregnskap – ny NRS 11 og endret NRS 8

Delårsregnskap – ny NRS 11 og endret NRS 8

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har utgitt en ny norsk regnskapsstandard om delårsregnskap. Behovet for en norsk regnskapsstandard som omhandler delårsregnskap har økt de senere årene, særlig i sammenheng med den økte aktiviteten på markedsplassen Euronext Growth.Fortsett...