Delårsregnskap

Delårsregnskap

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har utarbeidet et forslag til en ny norsk regnskapsstandard om delårsregnskap.Fortsett...

Endringer i Stiftelsesstyret og Regnskapsstandardstyret

Endringer i Stiftelsesstyret og Regnskapsstandardstyret

John Christian Langli er valgt som ny styreleder i Norsk RegnskapsStiftelse på årsmøtet 16. juni 2021. Anne-Cathrine Bernhoft, Tonny Stenheim og Torstein Ytterdal er valgt som nye medlemmer i Regnskapsstandardstyret, og Erik Avlesen-Østli ble valgt som ny nestlederFortsett...

Proposisjon om endringer i regnskapsloven

Proposisjon om endringer i regnskapsloven

Regjeringen har foreslått endringer i regnskapsloven og verdipapirhandelloven for å gjennomføre EU-direktiver. De forslåtte endringene er samlet sett ikke vesentlige og mindre omfattende enn det Regnskapslovutvalget foreslo i 2015 og 2016.Fortsett...