Euronext Growth og små foretak

Euronext Growth og små foretak

Oslo Børs har besluttet å endre retningslinjene for Euronext Growth Oslo, slik at regnskapsreglene for små foretak ikke kan benyttes i forbindelse med søknad om opptak til handel og løpende rapportering.Fortsett...

Høring om endringer i NRS 8

Høring om endringer i NRS 8

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) foreslår endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak som følge av endringer i regnskapsloven som trådte i kraft for regnskapsår påbegynt 1. juli 2021 eller senere. Endringene i standarden er i hovedsak ren innarbeiding av tilsvarende endringer som er gjort i regnskapsstandardene for øvrige foretak tidligere.Fortsett...

Høring om endringer i NRS 16 Årsberetning

Høring om endringer i NRS 16 Årsberetning

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) foreslår endringer i NRS 16 Årsberetning som følge av lovendringer. Videre foreslås endringer i omtalen av miljøinformasjon for å fjerne utdatert tekst, og at det foretas enkelte språklige rettelser.Fortsett...

Veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2022

Veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2022

NRS har oppdatert veiledningen om pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2022. De veiledende pensjonsforutsetningene tar utgangspunkt i et norsk foretak med åpen ytelsesbasert pensjonsordning. Et slikt foretak har ansatte som i gjennomsnitt er i førtiårene og en vektet varighet på pensjonsforpliktelsen på 20 - 25 år.Fortsett...