Regnskap

Åpent møte om regnskapsstandarden for ideelle organisasjoner

(21.10.2014) NRS fagutvalg ideelle organisasjoner inviterer til åpent møte om regnskapsstandarden for ideelle organisasjoner tirsdag 2. desember kl 12:30 – 15:30.

Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden

(20.10.2014) NRS har utarbeidet forslag til endrede regler om fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden. Dette er forslag til et tilleggskapittel i ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak som ble sendt på høring 2. april 2014.