NRS(V) Pensjonsforutsetninger

PDF-ikon

NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 01.01.2017 (januar 2017)

 

PDF-ikon

NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 01.01.2017 endringsmarkert (januar 2017)

 

Neste planlagte oppdatering er i september 2017 med tall pr. 31.08.2017.

Samlede versjoner

NRS(V) Pensjonsforutsetninger oppdateres vanligvis to ganger i året, med data pr. 31.08 (publisering i september) og 31.12 (publisering i januar året etter). I tillegg kan det bli gjort ekstraordinære oppdateringer.

ZIP-ikonNRS(V) Pensjonsforutsetninger samlet t.o.m. januar 2017 – alle historiske versjoner samlet i en zip-fil