NRS(V) Pensjonsforutsetninger

PDF-ikon

NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 31.08.2018 (september 2018)

 

PDF-ikon

NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 31.08.2018 endringsmarkert (september 2018)

 

Neste planlagte oppdatering er i januar 2019 med tall pr. 31.12.2018.

Samlede versjoner

NRS(V) Pensjonsforutsetninger oppdateres vanligvis to ganger i året, med data pr. 31.08 (publisering i september) og 31.12 (publisering i januar året etter). I tillegg kan det bli gjort ekstraordinære oppdateringer.

ZIP-ikonNRS(V) Pensjonsforutsetninger samlet t.o.m. september 2018 – alle historiske versjoner samlet i en zip-fil