Avvikling av Bokføringsstandardstyret

Avvikling av Bokføringsstandardstyret

Stiftelsesstyret vedtok 9. juni 2016 å avvikle Bokføringsstandardstyret. Arbeidet med å gi begrepet god bokføringsskikk innhold ble i det vesentligste ansett å være fullført.

Bokføringsstandardstyret vedtok 7. juni GBS 18 om Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning. Endringer i GBS 9 i forbindelse med ny ordning for rapportering av merverdiavgift vil bli gjort når forskriftsendringene er på plass. Andre endringer er ikke forventet å komme.

Stiftelsesstyret sluttet seg til en anbefaling fra arbeidsgruppen, vurderte innkomne høringskommentarer og konkluderte med at Bokføringsstandardstyret burde nedlegges.

Når det oppstår behov for nye standarder/uttalelser på bokføringsområdet, vil NRS sette ned arbeidsgrupper for å se på dette. NRS vil også ivareta oppgaven med vedlikehold av gjeldende standarder/uttalelser når det viser seg nødvendig.

Det vil bli gjort nødvendige endringer i vedtektene som følge av beslutningen om å avvikle Bokføringsstandardstyret.

Stiftelsesstyret takker nåværende og tidligere medlemmer av BSS for det viktige arbeidet som er utført.

Høringssaken og høringssvarene: http://www.regnskapsstiftelsen.no/bokforingsstandardstyret-forslag-om-avvikling/