NRS ber Finansdepartementet vurdere IFRS for SMEs

Norsk RegnskapsStiftelse har 1. oktober sendt et brev til Finansdepartementet hvor man ber departementet vurdere å erstatte dagens regnskapsregler med IFRS for SMEs.

NRS har med gjort en vurdering av om IFRS for SMEs er egnet for bruk i Norge, gjort sammenligninger mellom gjeldende god regnskapsskikk og IFRS for SMEs, og sett på hva andre land har gjort. NRS antar at de vurderinger som er gjort kan være av nytte for departementets videre arbeid og vedlegger derfor våre utredninger.

Konklusjonen i utredningen er at IFRS for SMEs er egnet for bruk i Norge. NRS mener at IFRS for SMEs bør vurderes å erstatte dagens regler som følger av gjeldende regnskapslov og fastsatte regnskapsstandarder for øvrige foretak. Dette aktualiseres særlig som følge av internasjonal harmonisering og den forenkling som oppnås ved bruk av et felles regnskapsspråk.

Bruk av IFRS for SMEs for gruppen øvrige foretak reiser spørsmål om hvilke regler som skal gjelde for små foretak. Vi mener reglene for små foretak bør være enklere enn IFRS for SMEs og ikke mer komplisert enn dagens regler for små foretak.

Styret i NRS ber departementet sette i gang en nærmere vurdering av om og hvordan IFRS for SMEs skal anvendes i Norge, herunder konsekvensene for små foretak.

PDF-ikon
Regnskapsstiftelsens brev til Finansdepartementet om IFRS for SMEs

PDF-ikon
IFRS SME rapport del 1

PDF-ikon
IFRS SME rapport del 2