Regnskapsstandarder

07.04.2015
NRS(V) Pensjonsforutsetninger
01.03.2015
Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden
05.02.2015
Regnskapsstandardstyret i NRS sin årsrapport 2014
28.01.2015
Utsatt høringsfrist for kapittel om kontinuitetsfusjoner
06.01.2015
Seminar med Regnskapslovutvalget 2. mars
06.01.2015
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger per 31.12.2014
10.12.2014
Revidert veiledning levealdersjustering
07.11.2014
Bidrag fra pensjonsinnretning til oppreservering
21.10.2014
Åpent møte om regnskapsstandarden for ideelle organisasjoner
20.10.2014
Mottatte høringssvar til ny regnskapsstandard
19.09.2014
Regnskapslovutvalget oppnevnt
05.09.2014
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.8.2014
31.08.2014
Levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger
24.04.2014
Rundebordskonferanse om ny norsk regnskapsstandard
02.04.2014
Ny regnskapsstandard erstatter alle eksisterende standarder
31.01.2014
NRS 8 oppdatert januar 2014
06.01.2014
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.12.2013
28.11.2013
Forslag til endringer av NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak
23.10.2013
Konsolideringsutelatelse for investeringsselskaper
23.10.2013
Utsatt innregning av estimatavvik
08.10.2013
Vellykket rundebordskonferanse om ny norsk regnskapsstandard
18.09.2013
Dokumentasjon til NRS rundebordskonferanse 26. september 2013
05.09.2013
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.08.2013
17.01.2013
Mulige endringer i IFRS for SMEs
04.01.2013
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.12.2012
13.12.2012
Oppdatert veiledning IAS 19 Ytelser til ansatte
21.11.2012
Dispensasjon fra bestemmelser i regnskapsloven
09.11.2012
Ny strategi for NRS
11.09.2012
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger
19.03.2012
Regnskapsføring av ny AFP
10.01.2012
Endringer i NRS(F) Kontantstrømoppstilling
05.01.2012
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger
08.12.2011
Pensjonsforutsetninger
05.12.2011
Endret veiledning
09.10.2011
Regnskapsføring av ny AFP
06.01.2011
Hvilke standarder gjelder for regnskapsår som slutter 31.12.2010?
13.12.2010
NRS 6 Pensjonskostnader vedlegg 1 endret
13.12.2010
Uttalelse offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP
30.10.2010
Oppdatert veiledning fond for urealiserte gevinster
28.10.2010
Ny veiledning om inntektsføring
01.10.2010
NRS ber Finansdepartementet vurdere IFRS for SMEs
01.10.2010
Regnskapsføring av AFP
23.03.2010
Oppdatert uttalelse overgang til ny AFP-ordning i privat sektor
30.11.2009
Oppdatert uttalelse overgang til ny AFP-ordning
05.11.2009
Omgjøring fra diskusjonsnotat til veiledning
03.11.2009
Opphevet diskusjonsnotat
14.10.2009
Uttalelse overgang til ny AFP-ordning
13.10.2009
Endret NRS 1 Varer
20.01.2009
Oppdatert uttalelse om regnskapsføring av AFP i LO-NHO-ordningen
08.10.2008
Regnskapsføring av AFP i LO-NHO-ordningen i årsregnskapet for 2008
04.07.2008
Justert strategi for NRS
05.11.2007
Fond for urealiserte gevinster
13.09.2007
Pensjonsforutsetninger
22.06.2007
Regnskapsføring av ytelsesbaserte pensjonsordninger
20.06.2007
Pensjonsforutsetninger
19.04.2007
Pensjonsforutsetninger - diskonteringsrenten
20.09.2006
NRS-forslag om forenklet IFRS
01.09.2006
NRS' Strategi
12.01.2006
IFRS konsern og GRS selskapsregnskap
22.12.2005
Opphevelse regnskapsstandarder
06.06.2005
Ny strategi for NRS
10.05.2005
Høringssvar pensjonskostnader
29.10.2004
NRS i Finanskomiteen
09.07.2004
Regnskapsregler for organisasjoner