Åpent møte om regnskapsføring av immaterielle eiendeler

24. mai avholdt Norsk Regnskapsstiftelse og den europeiske standardsetteren EFRAG til et åpent møte om immaterielle eiendeler etter IFRS.

  • Hva er utfordringene med regnskapsføring av immaterielle eiendeler i dag?
  • Hvordan kan informasjonen til regnskapsbrukerne om immaterielle eiendeler forbedres?

Bakgrunnen for møtet var EFRAG’s diskusjonsnotat «Better Information on Intangibles – which is the best way to go?» hvor de drøfter problemer med dagens regnskapsregler og mulige løsninger.

Møtet ble avholdt som et fysisk møte i Statkrafts lokaler på Lysaker tirsdag 24. mai kl. 12:15–15:15. Det var over 50 påmeldte, og etter noe frafall var det hele 35-40 personer som deltok på møtet.

Didrik Thrane-Nielsen og Rasmus Sommer deltok fra EFRAG, og Didrik presenterte diskusjonsnotatet:

Presentasjon Didrik Thrane Nielsen

Berit Løkken i DNB presenterte erfaringer og observasjoner fra et regnskapsprodusentperspektiv:

Presentasjon Berit Løkken

Deltakerne i salen deltok aktivt gjennom avstemminger i slido samt spørsmål og kommentarer.

EFRAG-webinar 29. mars 2022

Dersom du er interessert i det faglige innholdet anbefales opptaket og oppsummeringen fra webinaret EFRAG hadde sammen med EFFAS 29. mars med samme tema.

  • For å høre på opptaket fra webinaret, registrer deg her (opptaket er tilgjengelig umiddelbart etter registrering).
  • Oppsummeringen fra webinaret er tilgjengelig her.