GBS 16 Internettsalg

PDF-ikon

 

GBS 16 Internettsalg (april 2015)

 

Om GBS 16 Internettsalg (april 2015)

Uttalelsen drøfter følgende spørsmål:

  • Hvilke dokumentasjonskrav gjelder ved internettsalg, herunder når betaling skjer med betalingskort?
  • Hvilke krav er det til å bokføre internettsalg i kundespesifikasjonen?

Uttalelsen presiserer at det ikke finnes særskilte dokumentasjons- eller bokføringsbestemmelser knyttet til internettsalg. I stedet må løsningene utledes fra de ordinære reglene som gjelder for alle salgstransaksjoner, uavhengig av bestillings- og distribusjonskanal. Slike vurderinger gjøres for henholdsvis forskuddsbetalinger (finansielle forskudd), kontantsalg og kredittsalg.