NRS(F) Fisjon

PDF-ikon NRS(F) Fisjon (november 2006)

 

ZIP-ikon NRS(F) Fisjon – alle historiske versjoner samlet i en zip-fil

 

NRS publiserte i desember 2012 et høringsutkast til endringer i NRS(F) Fisjon, NRS (HU) Fisjon, uten at det i ettertid har blitt til en foreløpig eller endelig regnskapsstandard. I påvente av lovutvalgets arbeid og fastsettelse av ny norsk regnskapsstandard, gir NRS(F) Fisjon uttrykk for gjeldende norsk god regnskapsskikk på området, og foreslåtte endringer i høringsutkastet fra 2012 som er lagt med i zip-filen kan ikke legges til grunn.