NBS 4 Elektronisk fakturering

PDF-ikon NBS 4 Elektronisk fakturering (april 2015)

ZIP-ikon NBS 4 Elektronisk fakturering – alle historiske versjoner samlet i en zip-fil

 

Endringer i standarden april 2015

Punkt 1: Henvisninger til regelverk om utstedelse av salgsdokumenter er oppdatert etter innføring av delkapitler i bokføringsforskriften kapittel 5.

Punkt 2, 6.2, 6.3 og 7: Angivelse av oppbevaringstid på 10 år er erstattet med henvisning til bokføringsloven § 13 annet ledd første punktum.