Delårsregnskap – ny NRS 11 og endret NRS 8

Delårsregnskap – ny NRS 11 og endret NRS 8

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har utgitt en ny norsk regnskapsstandard om delårsregnskap. Behovet for en norsk regnskapsstandard som omhandler delårsregnskap har økt de senere årene, særlig i sammenheng med den økte aktiviteten på markedsplassen Euronext Growth.Fortsett...

Endringer i Stiftelsesstyret og Regnskapsstandardstyret

Endringer i Stiftelsesstyret og Regnskapsstandardstyret

John Christian Langli er valgt som ny styreleder i Norsk RegnskapsStiftelse på årsmøtet 16. juni 2021. Anne-Cathrine Bernhoft, Tonny Stenheim og Torstein Ytterdal er valgt som nye medlemmer i Regnskapsstandardstyret, og Erik Avlesen-Østli ble valgt som ny nestlederFortsett...