Avvik fra IFRS for SMEs

Avvik fra IFRS for SMEs

En liten smakebit på hva som kan forventes i ny norsk regnskapsstandard av nasjonale tilpasninger sammenlignet med IFRS for SMEs.Fortsett...

Endringer i GBS 9 om innførselsmerverdiavgift

Endringer i GBS 9 om innførselsmerverdiavgift

GBS 9 endres med virkning fra 1. januar 2017 som følge av at foretakene heretter selv både skal beregne og betale merverdiavgift ved innførsel av varer, tilhørende endringer i bokføringsforskriften og ny skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding).Fortsett...