Forenklet IFRS

Forenklet IFRS

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har sendt et brev til Finansdepartementet og etterspurt oppdatering av forskriften om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (forenklet IFRS).Fortsett...

Avvik fra IFRS for SMEs

Avvik fra IFRS for SMEs

En liten smakebit på hva som kan forventes i ny norsk regnskapsstandard av nasjonale tilpasninger sammenlignet med IFRS for SMEs.Fortsett...