Høringssvar IFRS 2013

Egenkapitalmetoden: Andel av andre endringer i nettoeiendelene (ED/2012/3) Det er spørsmål om hvordan egenkapitalendringer i det tilknyttede selskapet regnskapsføres iFortsett...

Standard kontoplan

Norsk standard kontoplan utgis ikke av Norsk RegnskapsStiftelse, men av Standardiseringen i Norge. Gå til www.standard.no Søk på «kontoplan» i søkefeltetFortsett...

EU-forenklinger for små foretak

I forslag til nytt regnskapsdirektiv forslår EU-kommisjonen blant annet forenklinger i notekravene for små foretak, samt økning av terskelverdiene for små foretak.Fortsett...

Høringssvar IFRS 2008

ED of amendments to IAS 39 – Exposures Qualifying for Hedge Accounting (Avgitt 11. januar 2008) ED 9 Joint ArrangementsFortsett...