Høringssvar IFRS 2008

ED of amendments to IAS 39 – Exposures Qualifying for Hedge Accounting (Avgitt 11. januar 2008) ED 9 Joint ArrangementsFortsett...

Gjennomgang av bokføringsreglene

Finansdepartementet ber Bokføringsstandardstyret (BSS) om å foreta en gjennomgang av reglene i bokføringsloven og bokføringsforskriften, og vurdere behovet for endringer i regelverket ut fra erfaringene med lovgivningen. Til dette arbeidet ønsker BSS innspill fra aktuelle brukergrupper.Fortsett...

Høringssvar IFRS 2006

DP Measurement on Initial Recognition ED Amendments IFRS 2 IAS 1 Amendments EFRAG PAAinE Conceptual Framework Draft Due Process HandbookFortsett...

Høringssvar IFRS 2005

ED Proposed Amendments IFRS 6 D12_13_14 Service concessions Draft Memorandum of Understanding on the Role of Accounting Standard Setters andFortsett...

Høringssvar IFRS 2004

Determining whether an Arrangement contains a lease ED6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources ED Proposed Amendments to IASFortsett...

Ny bokføringslov med forskrift fra 2005

Finansdepartementet har i forskrift av 1. desember 2004 besluttet at bokføringsloven skal tre i kraft 1. januar 2005. Det gis en overgangsordning slik at enten bokføringsreglene i regnskapsloven av 1977 eller kapittel 2 i regnskapsloven av 1998 med tilhørende forskrifter kan benyttes i 2005.Fortsett...