EU-forenklinger for små foretak

I forslag til nytt regnskapsdirektiv forslår EU-kommisjonen blant annet forenklinger i notekravene for små foretak, samt økning av terskelverdiene for små foretak.Fortsett...